سفارش دهنده ناآگاه

"فرزاد ادیبی"، طراح گرافیک، در گفتگو با خبرنگار حوزه تجسمی باشگاه خبرنگاران درباره نقش سفارش دهنده‌ها در ارائه طرحهای سفارشی گفت: در ارائه یک طرح که عمدتا طرحهای سفارشی است، سفارش دهنده حضور فعال دارد و به عبارت دیگر سفارش دهنده در همه موارد گرافیکی حضور دارد.
 
این طراح گرافیک بیان کرد: با توجه به حضور مستمر سفارش دهنده اگر سفارش دهنده ناآگاه باشد به خودش لطمه می زند.
 
ادیبی عنوان کرد: سفارش دهنده ناآگاه نه تنها به خود بلکه به سرمایه اش هم لطمه می زند بنابراین یک طرح سفارشی اگر مطلوب در نیاید هم به سفارش دهنده و هم به سرمایه اش آسیب می زند، که این موضوع و متضرر شدن به ناآگاهی سفارش دهنده برمی گردد.
 
این طراح گرافیک خاطرنشان کرد: برخی از سفارش دهنده ها آگاهی لازم را ندارند و با دخل و تصرف موجب تنزل کار گرافیک می شوند.

/ 0 نظر / 25 بازدید